داستان الاغ باهوش و شیر جنگل – الاغ شیر شکار

دانلود طبل بزرگم خیلی قشنگه با صدای هنگامه یاشار آذر ۱۰, ۱۳۹۷ الاغی بود که خیلی باهوش بود. روزی الاغ در بیشه می چرید و علف می خورد که ناگهان صدای غرش شیری را شنید. خیلی ترسید. با خودش گفت : حالا چکار کنم. به کجا بروم نکند شیر سر …

ادامه نوشته »